Skip to content

Акт експертизи або висновок може складатися з 3 частина

Скачать акт експертизи або висновок може складатися з 3 частина EPUB

Глава: Заключний етап проведення товарознавчої експертизи. додаток В) або на бланках Палати в довільній формі. В інших випадках експерт може обмежитися переліком соматичних захворювань, на які страждає підекспертний, або вказівкою на відсутність у нього хворобливих розладів з боку внутрішніх органів і систем.

Чим категоричніше висновок, тим більше він достовірний. У графі "Дата складання "- зазначається дата складання акта.

В. е. складається з трьох частин: 1) вступної (вказується назва експертизи; дата і місце складання висновку; дата постанови про призначення експертизи і хто її виніс; перелік об’єктів, що надійшли на дослідження; питання, поставлені експерту; відомості про його особу; клопотання про надання додаткових матеріалів і результати їх розгляду; відомості про участь експерта у слідчих діях; прізвища і процесуальне становище осіб, які брали участь.  Категоричний висновок може бути позитивним або негативним.

До висновку додається ілюстративний матеріал (фотознімки, схеми, креслення). Висновок підписує експерт. Коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта (крім об’єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.  Висновок експерта складається з обов’язковим зазначенням його реквізитів (найменування документа, дати та номера складання висновку, категорії експертизи (додаткова, повторна  Якщо заключний висновок не може бути сформульований у стислій формі, допускається.

Складання акта експертизи є заключним етапом експертизи. Нижче розглядаються деякі правила заповнення окремих пунктів акта. У графі "Дата складання "- зазначається дата складання акта.  Якщо пред'явлений експертизі товар (або частина його) мають дефекти, експерт повинен відмітити це у висновку акта експертизи, описати при цьому характер дефекту і, коли це можливо, причину його виникнення.

При перевірці кількості експерт зазначає загальну кількість виробів, встановлену при перерахунку, а також робить висновок, коли це можливо, про причини нестач, залишки товарів, механічних пошкоджень і ін. Значну увагу приділено питанням технології проведення експертиз з диференціацією на експертизу якості, кількості та за іншими специфічними ознаками, документальному оформленню їх результатів, подано вимоги та охарактеризовано стан маркування товарів відповідно до чинних норм.

У підручнику наведено дані про світовий досвід щодо експертизи товарів, діяльність зарубіжних торгово-промислових палат. Експертизи можуть призначатися постановою слідчого або ухвалою суду першої інстанції, якщо виникає необхідність у залученні спеціальних знань.

У деяких точно встановлених законом випадках (ст. 76 КПК) вони призначаються в обов'язковому порядку.  Експертами можуть бути співробітники судово-експертних (науково-дослідні Інститути, лабораторії, бюро, що діють у системі Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров'я і т.

ін.) або інших спеціалізованих установ (пожежні інспекції, насіннєві лабораторії, торговельно-промислові палати тощо), Однак органи, що призначають, експертизу, не позбавлені права запросити як експерта.'будь-яку особу, якщо вона володіє спеціальними знаннями в певній галузі науки. Работа по теме: ЕТ ЧАЙ1. Глава: Заключний етап проведення товарознавчої експертизи. ВУЗ: ОНАПТ. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від р.

№ 99 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за. Висновок експертизи (зокрема судово-психологічної) є підсумковим документом всієї роботи психолога і джерелом доказів. Доказом є висновок експерта, а експертиза – процесуальна дія по його отриманню.  У своїх висновках експерт не може виходити за межі своїх спеціальних знань.

Відповіді на питання, що входять до компетенції експерта, повинні даватися у категоричній формі.  Акт СПЕ складається з чотирьох частин: вступної, досліджувальної, мотивуючої і висновків, які викладаються послідовно згідно із запропонованою формою. 1. вступна частина акту експертизи.

Вступна частина містить: · найменування установи (організації), спеціалісти якої провели експертизу.

EPUB, rtf, djvu, PDF